آینده همین‌جاست

آینده از اینجا شروع میشه نوبیتکس بزرگ‌ترین بازار مبادله رمزارزها در ایرانه که از سال 1396 شروع به کار کرد. ما در نوبیتکس تلاش می‌کنیم تا کاربران ایرانی به سادگی دارایی‌های دیجیتال خودشون رو معامله یا نگهداری کنن. اینجا هر چالش به معنی فرصت برای رشد بیشتره و ما در سخت‌ترین شرایط امیدوارانه به راه خودمون ادامه می‌دیم. ارزهای دیجیتال بخش مهمی از آینده هستن و ما برای تحقق این آینده تلاش می‌کنیم. پس اگه دوست داری توی دنیای آینده کار کنی؛ جات اینجا خالیه.

بازگشت

Software QA Tester

تهران
اشتراک‌گذاری آگهی شغلی
تمام وقت
کارشناس

مسئولیت‌ها

Responsibilities

 •  Able to develop complex testing strategies for every story and write test cases from requirements. 
 •  Find potential bugs in and adequately report them. 
 • Familiar and hands-on with QA testing tools and adopting QA processes. Create, manage, and maintain test projects and test suites in the testing tools. 
 •  Good problem-solving skills – should be able to dive deep, provide root causes, and resolve technical or tool-related issues. 
 •  Develop automated testing scripts using a variety of programming languages such as Python  
 •  Designing test cases to ensure that new features work properly with other existing features 
 •  Prioritize test cases and define bug severity 
 •  Performing manual testing of applications to identify bugs or errors in functionality 
 • Reporting bugs and test results to the product manager or programmers for further investigation 
 •  Creating documentation about test results and procedures for future reference 
 •  Learn and share knowledge with other team members 

الزامات

Requirements and skills

 •  Bachelor’s degree in Computer Engineering, Computer Science, or a relevant field 
 •  Minimum of 3-year software testing experience, preferably in an agile environment 
 •  Experience with API testing tools like Postman, … 
 •  Knowledge of Software Development Life Cycle, 
 •  Python Programming language 
 •  Test design, writing test cases, and working with test management tools and automation testing frameworks like Robot Framework. 
 •  Excellent attention to detail 
 •  Excellent planning, organization, and time management skills 
 •  Strong analytical skills and ability to “think outside of the box” 
 •  Teamwork skills including communication skills.