آینده همین‌جاست

آینده از اینجا شروع میشه نوبیتکس بزرگ‌ترین بازار مبادله رمزارزها در ایرانه که از سال 1396 شروع به کار کرد. ما در نوبیتکس تلاش می‌کنیم تا کاربران ایرانی به سادگی دارایی‌های دیجیتال خودشون رو معامله یا نگهداری کنن. اینجا هر چالش به معنی فرصت برای رشد بیشتره و ما در سخت‌ترین شرایط امیدوارانه به راه خودمون ادامه می‌دیم. ارزهای دیجیتال بخش مهمی از آینده هستن و ما برای تحقق این آینده تلاش می‌کنیم. پس اگه دوست داری توی دنیای آینده کار کنی؛ جات اینجا خالیه.

بازگشت

(Senior Front-End Developer (Blockchain Team

تهران
اشتراک‌گذاری آگهی شغلی
تمام وقت
کارشناس ارشد

مسئولیت‌ها

We are looking for a Senior JavaScript developer who is highly skilled with modern JavaScript frameworks/libraries (e.g., React.js, Vue.js, Angular.js, …).

You will coordinate with other team members and your commitment to team collaboration, continuous communication and delivering high-quality product is crucial.

Do you want to be a part of the Future? Future is here!

Job Responsibilities:

·        Developing user-facing applications.

·        Building modular and reusable components and libraries.

·        Optimizing components for maximum performance across a vast array of web-capable devices and browsers.

·        Implementing automated testing integrated into development and maintenance workflows.

·        Staying up to date with all recent developments in the JavaScript and JavaScript frameworks/libraries.

·        Keeping an eye on security updates and issues found with Reactjs and all project dependencies.

 

·        Proposing any upgrades and updates necessary for keeping up with the best practices.

الزامات

Requirements:

·        Solid understanding of HTML5, CSS3 and JavaScript.

·        Deep knowledge of Reactjs or other modern JavaScript frameworks/libraries (e.g., Vue.js, Angular.js, ...).

·        Good understanding of RESTful Services.

·        Experience with Axios or React Query

·        Familiarity with PWA and SW

·        Strong working knowledge of Redux (or other state managements)

·        Experience in Responsiveness testing

·        Good knowledge of performance testing and optimizations

·        Experience in Profiling and Memorization techniques

·        Familiarity with Git

·        Ability to write clean, readable code for the product

·        Good communication skills and ability to work in a fast-paced environment

Nice to haves (not necessary):

 

·        Base understanding of Blockchain technologies and Web3.js is a plus.